Jätkusuutlikud tooted Alpinalt

Alpina eesmärk on luua uuenduslikke, kvaliteetseid ja kauakestvaid materjale, mis kaitsevad keskkonda ja inimeste tervist.

Oluline panus jätkusuutlikkusse arengusse seisneb kogu Alpina toodangu kõrges kvaliteedis. Kui näiteks seina värvimiseks piisab ühest värvikihist, siis hoiab see kokku mitte ainult aega, vaid ka värvi. Alpina toodang on kauakestev ning sellega töödeldud pinnad vajavad harva ülevärvimist. See hoiab kokku mitte üksnes tööd ja raha, vaid annab oma panuse ka ressursside kokkuhoidmisse.

Arvukad katsed ja testid ning autasud kinnitavad Alpina toodangu vastavust jätkusuutliku arengu põhimõtetele.

Pioneer lahustivabade värvide tootmises

Alpina on teerajaja keskkonnasäästlike ja tervisele ohutute värvide ja lakkide tootmises. Ettevõte on seda staatust säilitanud juba kümnendeid tänu uuendustele, mis võimaldavad viia tootmistehnoloogia täiesti uuele tasemele.

1988. aastal esitles Alpina esimesena Saksamaa turul värvi, mis ei sisalda kahjulikke aineid ega lahusteid – sellal kandis see nimetust Umwelt-Raumfarbe, mis tähendab tõlkes "ökoloogiline sisevärv". Järgmise 25 aasta jooksul on Alpina jäänud kindlaks oma ärifilosoofiale, mille kohaselt pakutakse kodustele meistrimeestele ainult kõige kvaliteetsemaid ja ohutumaid materjale, millega on lihtne töötada.