Meie teekond jätkusuutliku ettevõtteni

Juhtiva kaubamärgina on Alpinal suur vastutus, eriti kui tegemist on jätkusuutliku arenguga. See ei tähenda meie jaoks mitte midagi muud, kui püüdlust mitte elada tulevaste põlvkondade arvel. See põhimõte puudutab nii majandust, keskkonda kui ühiskonda tervikuna.

Alpinale ei ole jätkusuutlike põhimõtete järgimine midagi uut, kuid praegu on see aktuaalsem kui kunagi varem. Kaubamärk Alpina kuulub pereettevõttele, mis järgib juba viiendat põlvkonda loodusressursside kokkuhoiu ja taaskasutuse põhimõtet. Ettevõte DAW (Deutschen Amphibolin Werke) muutis juba oma asutamise hetkel 1895. aastal Ober-Ramstadtis Odenwaldis säästva arengu oma ärifilosoofia osaks.

Jätkusuutliku arengu kontseptsioon avaldub DAW grupi ja seega Alpina kogu toodangu hinnaloomisprotsessis ning kõiki neid protsesse juhtides. See tähendab materjalide sertifitseerimisest kuni lasteaedade loomiseni ettevõtte juures. Jätkusuutliku arengu juht, ettevõttesisene projektrühm, jätkusuutliku arengu nõukogu ja väliseksperdid jälgivad, et nii DAW kui ka Alpina jääksid oma põhimõtetele truuks. Alpina kroonikas võib näha peamisi verstaposte teel jätkusuutliku arengu poole.

Teadus- ja arendustegevus

Mitmed jätkusuutlikud uuendused saavad alguse teadus- ja arendusosakonnast. DAW ettevõtetes on see osakond varustatud kõige nüüdisaegsemate seadmetega ning seal töötavad kõige kogenenumad ja autoriteetsemad spetsialistid. Selle tunnistuseks on rohkem kui 100 patenti, mille DAW grupp on registreerinud viimase 30 aasta jooksul.

Teadustöö põhieesmärk on leida uusi võimalusi, mis muudaks värvid ja lakid veel keskkonnasäästlikumaks. Just nii leiutasid DAW töötajad mitte üksnes dispersioonvärvi, vaid ka uuenduslikud värvid, mis ei sisalda lahusteid. Alates 2005. aastast toetab uurijaid Dr. Robert-Murjahn-Institut, kes annab konsultatsioone keskkonnakaitse ja tervisliku elukeskkonna küsimustes.