Alpina värvid viivad spasse!

1. Perioodil 01.07-31.08.2017 (kaasa arvatud) toimub tarbijakampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab SIA DAW Baltica Eesti filiaal, registrikood 10469672, asukoht Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312 (edaspidi Kampaania Korraldaja).

2. Kampaanias osalevad järgnevad Alpina kaubamärgi tooted:
In-House Style 7
Aqua Lasur für Holz
Wood Facade

3. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil, st ajavahemikul 01.07-31.08.2017 (kaasa arvatud) Decora kauplusest mõne Kampaania toote, täitnud loosikupongi ning pistnud selle loosikasti Decora kaupluse kassas. Kampaania ei kehti Decora e-poes.

4. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse, osalevad loosimises, milles loositakse välja 1 romantikapakett kahele Rakvere Aqva SPA-s. Auhinnafondi suurus on 275 eurot.

5. Võitjate nimed avaldatakse Decora www.decora.ee ja Alpina www.alpinacolor.ee kodulehtedel hiljemalt 20.09.2017.

6. Võitja peab võtma auhinna kättesaamiseks ühendust SIA DAW Baltica Eesti filiaaliga telefonil 6000690 või e-mailil info@daw.ee. Auhinna saab kätte alates 20.09.2017 kuni 30.10.2017. Võitja, kes jätab eelnimetatud tähtaja jooksul auhinna välja võtmata, kaotab õiguse auhinnale.

7. Võidetud auhindade kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhinda (SPA pakett kahele) ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

8. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamisega.

9. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

10. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada lisaväärtuste väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

11. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312 või e-posti aadressil info@daw.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.decora.ee või www.alpinacolor.ee